Kalendarium Harcerstwa

1909 – docierają do Polski pierwsze informacje o nowej metodzie wychowania młodzieży

1910 – Małkowski tłumaczy skauting for boys

1911 – powstają 3 pierwsze drużyny we Lwowie

1912 – powstaje: hymn, krzyż (ks. Lutosławski), hasło Czuwaj

1913 – Zlot w Birmingham, na maszczie zawisa polska flaga, akceptacja komendy zlotowej mimo sprzeciwu państw ościennych ślub Andrzeja Małkowskiego i Olgi Drahonowskiej

1914 – wielu instruktorów idzie do wojska; zatrzymanie burzliwego rozwoju harcerstwa

1916 – w listopadzie powstaje ZHP w zaborze Rosyjskim; przyjmują krzyż jako odznakę

1918 – powstaje ZHP na ziemiach odzyskanych

1919 – 15/16 stycznia ginie A. Małkowski w katastrofie statku płynącego do Odessy w misji wojskowej

1920 – pierwszy walny zjazd; zostaje zatwierdzony statut

1921-24 – wolne harcerstwo (czerwone) wyrasta w środowiskach robotniczych

1926 – ustanowienie stopni: phm. i hm.

1926-28 – powstają zuchy założyciel A. Kamiński

1931 – powstają pierwsze drużyny wodne

1935 – Zlot w Spale

1938 – pogotowie harcerek

1939 – pogotowie harcerzy

1939 – 27 wrzesień  założenie Szarych Szeregów

1940 – 12 grudzień powstanie Małego Sabotażu „WAWER”; założyciel A. Kamiński

1941 – styczeń umiera Lord gen. Robert Baden – Powell of Gilwell

1944 – jesień rozwiązanie Szarych Szeregów

1944 – 1 sierpień – 2 październik – Powstanie Warszawskie (63 dni)

1945 – 17 styczeń rozwiązanie Sz. Sz.(hm. L. Marszałek)

1946 – ZHP organizuje Centralną Akcje Szkoleniową

1948 – w czasie obozów prowadzona jest Harcerska Służba Polsce

1948 – utworzenie ZHP poza granicami kraju

1949-50 – ZHP zostaje wcielone do Związku Młodzieży Polskiej jako organizacja harcerska OHZMP

1955-56 – przekształcenie OHZMP w organizację Harcerską Polski Ludowej – OHPL

1956 – 8 grudnia Zjazd Łódzki reaktywuje ZHP

1957 – wielki rozwój harcerstwa, powstają chorągwie i hufce stosują metody harcerskie  

1958 – ponownie powstają drużyny Nieprzetartego Szlaku

1960 – ZHP bierze udział w Zlocie Grunwaldzkim

1965 – I Alert Naczelnika ZHP

1966 – początek operacji 1001 Frombork

1968 – na IV zjeździe ZHP otrzymuje sztandar

1973 – ZHP jak wszystkie organizacje młodzieżowe PRL, zostaje włączony do organizacji FSZMP (Federacja

Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej) 

1974 – początek operacji Bieszczady 40

1981 – w wielu środowiskach  powstają Kręgi Instruktorskie im. Andrzeja Małkowskiego; nawiązuja do przed

wojennego system,u stopni i sprawności

1981 – VII zjazd ZHP zdecydował o wystąpieniu z FSZMP i opowiedział się za odnową harcerstwa

1981-88 – powstanie wielu grup tworzących ruchy harcerskie m. in. Ruch Harcerstwa Rzeczpospolitej, Ruch

Skautów Polskich, Polska Organizacja Harcerska, Niezależny Ruch Harcerski.

1989 – powstanie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

1990 – powstaje ZHP rok zał. 1918

1992 – 3 X połączenie ZHP r. zał. 1918 i ZHR

1995 – zlot w Zegrzu

1999 – X-lecie ZHR

 

Zegar
 

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
1%
 
Zachęcam wszystkich do
przekazywania 1%
dla naszej jednostki.

Więcej informacji w zakładce 1%
{lub kliknij tu}
ZHR
 
Zachęcam do przeglądania serwisu ZHR.pl
!! UWAGA !!
 
Pamiętajcie że w zakładce
TUTAJ
na niej możecie pisać wszystkie
swoje uwagi i problemy dotyczące
drużyny i nie tylko, słowa krytyki
sugestii, pochwał i wszystko
inne co wam palce na klawiaturę
przyniosą.
 
JESTEŚ??? To już 24536 odwiedzający naszą stronę:D:D:D:D
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
By Dhkamilek